Velkommen til Oslo Naturterapi

For de fleste av oss er det vanskelig å orientere seg i jungelen av behandlingstilbud, og velge riktig behandling for sine plager.
Vi fokuserer på å gi deg riktig behandling, og gir deg god oppfølging, råd og veiledning både underveis og etter endt behandling.
Hvor mange behandlinger man trenger, avhenger av problemets varighet og omfang.

Vi har over 15 års erfaring, og kombinerer flere behandlingsformer sammen for å sørge for et godt og varig resultat. Vi legger stor vekt på forebyggende behandling og oppfølging!

Hva er naturmedisin?

Mange mennesker tyr i dag til forskjellige naturmedisinske terapiformer på grunn av uønskede og negative bivirkninger fra kjemisk medisin, samt skolemedisinens fokusering på symptombehandling. Naturmedisin fokuserer på årsaksbehandling, og ikke symptombehandling.

Naturmedisin er enhver terapiform som aktiviserer og balanserer kroppens egne selvhelbredende krefter via bivirkningsfrie preparater, metoder og terapiformer, samt løser opp blokkeringer og spenninger på det fysiske og/eller psykiske plan som hindrer den naturlige livskraften å flyte fritt.

Grunnprinsippet i enhver natur-medisinsk metode, er at kroppen selv -gitt de riktige forutsetninger er den beste "helbereder" og "opprettholder" av helse, og at sykdom og lidelse utvikler seg når diverse belastninger overskrider kroppens egen evne til å opprettholde balanse og styrke.